Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 1227
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/6/2019
Người ký Chủ tịch tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình
Cơ quan UBND tỉnh
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Quyết định về việc ban hành Quy chế Bảo vệ Bí mật...(09/06/2011)