Chống dịch như chống giặc – Toàn dân quyết tâm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 – Khi nghi ngờ bị mắc COVID-19, hãy gọi ngay tới đường dây nóng 0967.321.515 – 02183.857.005

Đợt dịch từ tháng 4/2021 đến nay đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho mọi hoạt động của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên toàn quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đã kiên cường vươn lên trong đại dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.


CP-9.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số - Ảnh VGP

Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các Ủy viên Ủy ban gồm Bộ trưởng các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban

Các thành viên Ủy ban làm việc theo Quy chế hoạt động của Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và có Tổ phó gồm Thứ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng; lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Văn phòng Chính phủ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh, xã hội số trong nước và quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Ủy ban và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác.

Tổ trưởng Tổ công tác trình Chủ tịch Ủy ban phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban, lãnh đạo Tổ công tác, Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Ủy ban; phê duyệt danh sách thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Theo chinhphu.vn

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc cần nhập xong dữ liệu của những đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 lên hệ thống quản lý tiêm chủng trước 20/9. Sau đó, những người đã tiêm sẽ có chứng nhận điện tử.

Hơn 90% số mũi tiêm đã được cập nhật trên nền tảng quản lý

Là 1 trong 3 nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 được 2 Bộ Y tế và TT&TT đề nghị các địa phương triển khai thống nhất, nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 vận hành chính thức từ ngày 10/7, cùng thời điểm chiến dịch Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc khởi động.

Được phát triển bởi Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 gồm 4 hệ thống: Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, Cổng công khai thông tin tiêm chủng Covid-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn), Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia, Trung tâm đáp ứng (MCC). Cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ, minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý.

Nền tảng tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 được thiết kế và xây dựng theo hướng toàn trình, có khả năng quản lý vắc xin từ khi về đến khi nhập kho, xuất kho, phân bổ, vận chuyển và tiêm; cho phép quản lý đến từng liều, từng lô, từng loại vắc xin ở từng cơ sở tiêm chủng.

Thực tế, việc ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đã hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 hiện có khả năng đáp ứng 5 triệu mũi/ngày phục vụ yêu cầu tiêm chủng tăng cường, mở rộng của Bộ Y tế.

Theo thống kê, đến hết ngày 4/9, tổng số mũi tiêm cập nhật lên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 là 19.093.901, đạt 90,66% số mũi tiêm thực tế. Tổng số thuê bao cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử là 4.282.739.

Toàn bộ dữ liệu tiêm chủng sẽ được nhập vào phần mềm

Để quản lý công khai, minh bạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên hệ thống phần mềm, đồng bộ với dữ liệu tiêm thực tế tại địa phương, Bộ Y tế đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhập toàn bộ dữ liệu tiêm chủng ở tất cả cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương (bao gồm dữ liệu từ khi chưa áp dụng phần mềm và đã áp dụng nhưng chưa kịp thời cập nhật) lên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Yêu cầu trên của Bộ Y tế cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý, cơ sở tiêm chủng và các cá nhân, tổ chức tiêm chủng có thể tra cứu, tổng hợp, báo cáo kết quả, cập nhật thông tin đối tượng đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 để có cơ sở gọi tiêm mũi 2…

20210906-pg2.jpg

Thông tin trên hệ thống quản lý tiêm chủng sẽ là số liệu chính thức để Bộ Y tế
đánh giá mức độ hoàn thành tiêm chủng của các địa phương.

Cụ thể, các địa phương được đề nghị trước ngày 15/9 báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng về tổng hợp số liệu mũi tiêm đã được cập nhật trên hệ thống. Theo đó, các địa phương cần rà soát, tổng hợp số liệu mũi tiêm đã thực hiện và số mũi tiêm cập nhật lên hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo các nội dung: số mũi đã tiêm thực tế, số mũi đã nhập lên hệ thống và số mũi tồn chưa nhập hệ thống.

Đáng chú ý, để quản lý thống nhất trên nền tảng, UBND các tỉnh, thành phố được Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng đóng trên địa bàn nhập mới và nhập hồi cứu (nhập dữ liệu cũ khi chưa áp dụng nền tảng quản lý tiêm chủng – PV) dữ liệu đối tượng tiêm chủng lên hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Các cơ sở tiêm chủng được yêu cầu nhập dữ liệu bao gồm: các bệnh viện Trung ương, bệnh viện Bộ, ngành; các bệnh viện tuyến tỉnh, quận huyện; các phòng tiêm tại trung tâm y tế tuyến tỉnh, quận, huyện; các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các phòng tiêm dịch vụ được cấp phép và đủ điều kiện tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19...

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với số lượng mũi tiêm đã nhập Excel nhưng chưa cập nhật lên hệ thống, cần cử cán bộ chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật lên hệ thống theo tài liệu hướng dẫn của đơn vị phát triển nền tảng.

Với số lượng mũi chưa nhập lên file Excel (đang lưu bản giấy), cần huy động lực lượng hỗ trợ nhập liệu, đăng dữ liệu, rà soát lại nội dung thông tin cơ bản nhất của người dân, bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động, số Căn cước/CMND, số thẻ bảo hiểm, dân tộc, quốc tịch, tỉnh, huyện, phường (xã), địa chỉ chi tiết nơi ở hiện tại, loại vắc xin đã tiêm mũi 1, ngày tiêm mũi 1, lô vắc xin tiêm mũi 1, mã cơ sở tiêm mũi 1.

Đối với các phiếu không đủ thông tin như trên, các cơ sở tiêm cần huy động lực lượng rà soát và bổ sung thông tin đầy đủ, sau đó cập nhật lên hệ thống.

20210906-pg3.jpg

Sau khi toàn bộ dữ liệu tiêm được cập nhật, đồng bộ và chuẩn hóa, những người đã tiêm
có cài ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử có thể tra cứu chứng nhận tiêm chủng.

Sau khi dữ liệu được đồng bộ và chuẩn hóa, tất cả người dân đã tiêm có cài đặt và sử dụng Sổ Sức khỏe điện tử sẽ nhận được chứng nhận điện tử. Những người đã tiêm một mũi vắc xin ngừa Covid-19 có chứng nhận màu vàng, còn người tiêm đủ 2 mũi có chứng nhận màu xanh. Tình trạng được nhiều người dân phản ánh là tiêm vắc xin phòng Covid-19 hàng tháng vẫn chưa có chứng nhận điện tử hiển thị trên ứng dụng di động sẽ được giải quyết.

Trong chia sẻ tại hội nghị trực tuyến phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc hồi đầu tháng 8, đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không ứng dụng công nghệ ngay từ đầu trong Chiến dịch tiêm chủng, người dân trên địa bàn sẽ thiệt thòi vì chưa được cấp chứng nhận điện tử. Quan trọng hơn, do số liệu không được trọn vẹn và có thể được lưu trên giấy hay trên Excel, chúng ta sẽ không quản lý được ai đã tiêm mũi 1 để mời đi tiêm mũi 2, chưa biết được ai đã tiêm hay chưa”.

theo ictnews.vietnamnet.vn

Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả bài viết của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về doanh nhân và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình là một thành phần trong giải pháp Đô thị thông minh, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng du khách, chính quyền, doanh nghiệp; xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững.

Hệ thống du lịch thông minh gồm 04 phần: Hệ thống Cổng thông tin du lịch Hòa Bình; Ứng dụng Mobile Du lịch thông minh; Hạ tầng tích hợp dữ liệu – hệ thống báo cáo ngành du lịch; Lắp đặt 08 hệ thống wifi công cộng tại 3 khu vực du lịch trọng điểm trong tỉnh là: Khu du lịch quốc gia lòng hồ Hòa Bình, Điểm du lịch Quốc gia Mai Châu, Khu du lịch Chùa Tiên, Lạc Thủy.

Thông qua hệ thống du lịch thông minh, các du khách khi đến Hòa Bình có thể tìm hiểu về những nét đẹp độc đáo, đặc trưng về cảnh sách cũng như con người Hòa Bình. Đây là cầu nối giúp các doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết tương tác với du khách, hình thành nên các tour tuyến mới và là địa chỉ để cơ quian quản lý nhà nước giám sát, điều hành, tương tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đối với Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: hoabinhtourism.vn), đây là tiện ích hoàn hảo cho người dân/du khách có thể tra cứu thông tin chính xác, cập nhật; lập trình du lịch tự động theo nhu cầu; tối ưu hóa thời gian, quãng đường, chi phí; đặt dịch vụ (booking) khách sạn, nhà hàng; dẫn đường thông minh qua bản đồ tương tác; chia sẻ mạng xã hội. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp: đăng tải thông tin, bài viết, chương trình khuyến mại; cho phép đặt dịch vụ (booking), cung cấp khuyến mại, giảm giá; công vụ để tạo website cho riêng mình, không cần tốn thời gian và chi phí (tự động liên kết với hệ thống cổng thông tin). Là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước: quản lý tài nguyên du lịch; quản lý hoạt động, dịch vụ du lịch, tiện ích, doanh nghiệp, người dùng; theo dõi, lắng nghe phản ánh, góp ý của người dân và du khách về giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch; báo cáo thống kê dữ liệu; khả năng tích hợp với các hệ thống thông tín khác: giao thông, y tế, an ninh, ngân hàng…

Ứng dụng du lịch trên di động, các tính năng gồm có: Tìm kiếm xung quanh (Near by); Bản đồ tương tác (Map); Tìm kiếm bằng giọng nói; Dịch chuyển đổi ngôn ngữ; Thông báo tin theo thời gian thực; Phản ánh thông tin (cùng hình ảnh, vị trí); Tạo tour, lịch trình cá nhân hóa; Đóng góp hình ảnh từ cộng đồng (crowd-sourcing); Các tính năng khác: Ảnh 360, thăm quan 3D – thực tại ảo, thực tại tăng cường (AR), nhận diện hình ảnh, nhận diện điểm đến xung quanh…

Lợi ích của Hệ thống du lịch thông minh mang lại đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Tăng hiệu quả quản lý ngành du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, điều hành toàn diện hoạt động; quảng bá du lịch hướng tới phát triển thị trường quốc tế; tăng thu ngân sách từ du lịch từ xã hội hóa; nắm bắt được số liệu về du lịch từ đó có thể dự báo, ra quyết định chính xác để tạo tính đột phá. Đối với người dân/ du khách: Nâng cao trải nghiệm trong hành trình du lịch; tra cứu, tiếp nhận và nắm bắt thông tin nhanh chóng; tiết kiệm thời gian, chi phí cho du khách; được hướng tới sự khác biệt nổi trội, an toàn, thân thiện; khuyến khích tương tác, trao đổi thông tin. Đối với doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội kinh doanh, quảng bá góp phần tăng doanh thu; tạo chuỗi liên kết, phát triển chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch hoàn chỉnh; báo cáo các cơ quan quản lý thuận tiện, nhanh chóng; tiết kiệm thời gian chi phí quảng bá, trong khâu thủ tục hành chính, pháp lý…

Sau khi Dự án được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VNPT Hòa Bình đã phối hợp, khẩn trương triển khai xây dựng Hệ thống. Đến nay, đã hoàn thành tất cả các hạng mục theo thiết kế dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã bàn giao Hệ thống Du lịch thông minh tỉnh về Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch vận hành, khai thác, quản lý.

Với các tính năng của hệ thống, có thể nói đây sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và của quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo đúng Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

(CTTĐT)

Video hoạt động

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

ISO

2

QUY HOACH.png
DAUTHAU.png
du an dau tu.png
z2968527144711 d848110be1d8764d9f668eeee98dcb61

25dichvutjietyeu

z2615644676645 cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7

banner

 cpso
 lichcongtac

congbaohb

753604
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
444
694
2004
621333
5476
17976
753604

Your IP: 44.192.52.167
2022-12-07 21:38
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Tel: 0218. 6251999 - Fax: 0218. 3898678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction