Chống dịch như chống giặc – Toàn dân quyết tâm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 – Khi nghi ngờ bị mắc COVID-19, hãy gọi ngay tới đường dây nóng 0967.321.515 – 02183.857.005
Thực hiện chuyển đổi số bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp khai thác được tiềm năng phát triển nông nghiệp; thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, phát triển sản xuất, xây dựng đô thị thông minh; nhằm tạo ra những giá trị mới dựa trên sự chuyển đổi toàn diện ở nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xây dựng vùng xanh an toàn, sản xuất an toàn… Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần FPT thực hiện các bước chuyển đổi số hướng tới mục tiêu tạo đột phát trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền, đô thị thông minh, phát triển dịch vụ thương mại, điển tử, huy động doanh nghiệp các thành phần kinh tế tham gia quá trình chuyển đổi số.
Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn tỉnh về quá trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Để có thể đạt được các mục tiêu về chuyển đổi số theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Hòa Bình định hướng thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Trong đó tập trung vào một số giải pháp, nhiệm vụ: Sớm ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xác định rõ quan điểm lãnh đạo, chủ trương, định hướng, xây dựng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực để chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh và cân đối các nguồn lực để tổ chức thực hiện; đề xuất phương án bảo đảm kinh phí hàng năm cho chuyển đổi số.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số tới các cấp ủy Đảng, chính quyền. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số. Trước mắt phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin để tổ chức các Hội thảo, Hội nghị trao đổi về chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình. Chú trọng phát triển các nền tảng số, hạ tầng thông tin, viễn thông tạo nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn tỉnh, tập trung vào các đô thị lớn của tỉnh, khu công nghiệp, nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, cơ quan Nhà nước, trường học, bệnh viện; xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp; sử dụng triệt để các hệ thống tập trung, dùng chung của tỉnh tránh trùng lặp. Hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần phải triển khai đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị, tại khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp và nhân dân.

Ưu tiên phát triển chính quyền số để thúc đẩy, dẫn dắt chuyển đổi số trong xã hội. Tập trung chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế, các ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nội bộ của cơ quan Nhà nước; hoạt động cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp; lựa chọn đô thị điển hình của tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước. Cần tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng các quy định, quy chế bảo đảm an toàn an ninh mạng theo mô hình 4 lớp; tổ chức bộ máy; các hệ thống giám sát, điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Về phát triển kinh tế số định hướng phát triển các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn; ứng dụng công nghệ số toàn diện trong sản xuất, kinh doanh; phát triển thương mại điện tử trên địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số… Về phát triển xã hội số cần định hướng các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nhờ chuyển đổi số; lựa chọn một số xã/phường triển khai thí điểm chuyển đổi số, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. Tập trung nguồn lực triển khai chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên: Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp, Văn hóa và du lịch, Giao thông vận tải và logistics, Tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp./.

CTTĐT

Sáng 27/10, Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2021) được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã chính thức khai mạc. Sự kiện này do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và IEC Group phối hợp tổ chức và dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT. 

4C6591D8-4E4A-4AF2-9341-879FEFBEB201.jpegE987A783-1312-4312-9C2C-512674CA1D53.jpeg

Toàn cảnh Hội thảo

Với chủ đề "Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải," sự kiện hướng tới mục tiêu trở thành diễn đàn uy tín giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong và ngoài nước gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro về an toàn, an ninh mạng phi truyền thống và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. 

Sự kiện thu hút gần 1000 đại biểu cấp cao phụ trách an toàn thông tin mạng, bảo mật, công nghệ thông tin đến từ khối Chính phủ và khối doanh nghiệp trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, bán lẻ và thương mại điện tử, vận tải, Logistics, năng lượng...

Triển khai chiến dịch phổ cập an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân

27997f473a05d35b8a14.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên Hội thảo và Triển lãm quốc tế an toàn không gian mạng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, một phương thức của trạng thái bình thường mới. “Tôi hy vọng rồi mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân cũng sẽ có nhận thức, phương thức thay đổi phù hợp để ứng phó với những thách thức của không gian mạng trong tương lai”, Thứ trưởng chia sẻ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho hay, Việt Nam hiện xếp hạng 25 toàn cầu về chỉ số an toàn thông tin mạng. Đây là kết quả nỗ lực của Chính phủ cũng như các bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Trong 2 năm gần đây, Việt Nam chuyển dần các hoạt động của mình lên không gian mạng nhiều hơn. Mỗi ngày 1 người Việt Nam trực tuyến trên mạng Internet khoảng gần 7 tiếng. Thời lượng này sẽ tiếp tục tăng lên và đồng nghĩa với nguy cơ mất an toàn thông tin mạng sẽ cao hơn.

Thống kê trên thế giới cho thấy, có 900 cuộc tấn công mạng, có 5 mã độc mới sinh ra trong mỗi giây, phát hiện 40 điểm yếu, lỗ hổng mỗi ngày. Đó đều là những nguy cơ hiện hữu mà chúng ta phải đối mặt và điều này có thể tăng lên theo hàm số mũ trong thời gian tới.

Song, theo Thứ trưởng, Việt Nam cũng còn rất nhiều điều cần phải giải quyết cũng như cần duy trì và cải thiện năng lực này để bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia. Chúng ta phải tạo lập được niềm tin số và triển khai an toàn thông tin mạng cho tất cả, không ai bị bỏ lại phía sau.

“An toàn thông tin mạng giờ đây là câu chuyện của mọi người, và trong thời gian tới Bộ TT&TT sẽ triển khai chiến dịch phổ cập an toàn thông tin mạng cơ bản cho người dân.” - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Tạo lập niềm tin số là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công

78B822C3-E8BE-44C3-AAEC-672F1335EE46.jpeg

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT phát biểu tại Hội thảo

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết quan điểm, định hướng, mục tiêu mà Bộ TT&TT hướng tới là tạo lập niềm tin số, nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về an toàn thông tin mạng.

“Niềm tin số là nền tảng cho các hoạt động kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số. Tạo lập niềm tin số là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công. Vì vậy, tạo niềm tin số là một thách thức rất lớn cho không chỉ của Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới”,  Cục trưởng Cục An toàn thông tin nhận định.

Chia sẻ hình dung của Bộ TT&TT về bức tranh an toàn không gian mạng năm 2025, ông Phúc cho biết, vào năm 2025, dự báo rằng mỗi giây sẽ có 3.000 cuộc tấn công mạng và 12 mã độc mới, tăng tương ứng 3 lần và 2,4 lần so với năm 2020. Số lỗ hổng, điểm yếu mới xuất hiện mỗi ngày vào 2025 là khoảng 70, tăng 1,75 lần so với năm 2020.

Lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI) là 2 công nghệ sẽ tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực an toàn thông tin mạng giai đoạn đến năm 2025, thể hiện ở việc nhiều ứng dụng mật mã phi đối xứng có thể bị phá vỡ trong những năm tới; và AI sẽ dần thay thế con người trong lĩnh vực an toàn không gian mạng, đạt khoảng 38,2 tỷ USD vào năm 2026, tăng 23,2%/năm.

Theo đó, định hướng của Chính phủ, Bộ TT&TT trong lĩnh vực an toàn không gian mạng là “An toàn không gian mạng cho tất cả, bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng”.

Với định hướng đó, Bộ TT&TT đã xác định 8 mục tiêu cần đạt được thời gian tới gồm: Duy trì thứ hạng 25, hướng tới thứ hạng 20 về chỉ số GCI; Mỗi người dân có một “Hiệp sĩ” bảo vệ; Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có 1 đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ; 100% bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin theo 4 lớp; bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin 11 lĩnh vực quan trọng; 100% người sử dụng được tiếp cận nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin; tỷ lệ thông tin tiêu cực duy trì dưới 10%; và 100% nền tảng số tuân thủ quy định pháp luật.

Nhiều hoạt động diễn ra tại Hội thảo

E987A783-1312-4312-9C2C-512674CA1D53.jpeg

Khai trương Ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân Visafe

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Phiên Báo cáo chính cũng diễn ra lễ Khai trương Ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động cho người dân và lễ Công bố xếp hạng mức độ an toàn thông tin mạng của các Bộ, ngành địa phương năm 2020.

Việc khai trương ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động dành cho người dân Visafe tại sự kiện Vietnam Security Summit 2021 là hoạt động tiếp theo của Bộ TT&TT phối hợp cùng các doanh nghiệp nhằm từng bước tạo dựng niềm tin số cho người dùng khi hoạt động trên không gian mạng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ngoài việc khai trương ứng dụng Visafe, Cục ATTT còn công bố xếp hạng mức độ ATTT mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020.

Nối tiếp phiên báo cáo chính, trong khuôn khổ Vietnam Security Summit 2021 còn có 3 phiên hội thảo chuyên đề: "Bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu trong thế giới số", "Xu hướng và giải pháp ATTT mạng cho điện toán đám mây" và "ATTT mạng cho hệ thống thông tin DN trong thời kỳ chuyển đổi số.

Một điểm nhấn nữa của Vietnam Security Summit năm nay là Triển lãm ảo về an toàn không gian mạng diễn ra trong cả 2 ngày của sự kiện, với sự tham gia của hơn 20 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Vietnam Security Summit 2021 là sự kiện hàng đầu về an toàn, bảo mật thông tin tại Việt Nam là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm đem tới cho khách tham dự một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng ATTT tại Việt Nam.

Các chuyên gia sẽ đưa ra các nhận định, phân tích và dự báo các xu hướng tấn công mạng mới nổi, công nghệ, giải pháp phòng chống các cuộc tấn công ngày càng tinh vi. Sự kiện là cơ hội kết nối các tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp và các chuyên gia bảo mật hàng đầu trên thế giới trao đổi, chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực an ninh, bảo mật thông tin.  

Theo Mic.gov.vn

Ngày 26/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Với những địa điểm áp dụng quét mã QR qua máy tính, để quét ghi nhận vào ra địa điểm đó, người dùng PC-Covid chỉ cần mở ứng dụng, đưa mã QR cá nhân đến trước webcam hoặc camera máy tính.

76 doanh nghiệp (DN) CNTT được vinh danh TOP 10 năm nay có tổng doanh thu đạt 186.694 tỷ đồng, tương đương hơn 8 tỷ USD.

Video hoạt động

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

ISO

2

QUY HOACH.png
DAUTHAU.png
du an dau tu.png
z2968527144711 d848110be1d8764d9f668eeee98dcb61

25dichvutjietyeu

z2615644676645 cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7

banner

 cpso
 lichcongtac

congbaohb

753544
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
384
694
1944
621333
5416
17976
753544

Your IP: 44.192.52.167
2022-12-07 19:20
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Tel: 0218. 6251999 - Fax: 0218. 3898678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction