Chống dịch như chống giặc – Toàn dân quyết tâm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 – Khi nghi ngờ bị mắc COVID-19, hãy gọi ngay tới đường dây nóng 0967.321.515 – 02183.857.005

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 18/02/2022  về  giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3, 4 cho các Sở, ban, ngành và 10 UBND huyện, thành phố trên địa bàn trong năm 2022, với tỷ lệ tối thiểu cần đạt là 55%.

Tỉnh Hòa Bình hiện nay đang cung cấp tổng số 1.493 dịch vụ công trực tuyến mức cao cho người dân và doanh nghiệp, trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức 3 là 566 và mức 4 là 927. Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu hồ sơ được xử lý trực tuyến phát sinh trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh huyện, thành phố trong năm 2022 tối thiểu đạt tỷ lệ 55% trở lên.

Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3, 4 cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố trên địa bàn nhằm cụ thể hóa công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trong việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tăng cường giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với người dân, thúc đẩy công tác cải cách hành chính. Trong quyết định mới ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu được giao.

Phòng CNTT

1635384961281 1 Năm 2021, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại trên toàn tỉnh trong luôn được duy trì, cải tiến, thường xuyên; 100% các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện, xã đều đã công bố áp dụng, thực hiện duy trì Hệ thống theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001:2015, tạo nền tảng đồng bộ trong thực hiện thực hiện thủ tục và thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội và thách thức với mỗi quốc gia, địa phương, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết đối với khu vực kinh tế hợp tác, HTX và là động lực để phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới.

Đối với các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX, thông qua chuyển đổi số, sẽ số hoá quá trình sản xuất, nuôi trồng sử dụng các công nghệ IOT, AI; ứng dụng blockchain để truy suất nguồn gốc; sử dụng thương mại điện tử để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh; sử dụng các công nghệ thanh toán điện tử. Năm 2020, tỉnh Hòa Bình có 391 Hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 294 HTX Nông nghiệp (chiếm 75%), còn lại là các HTX phi nông nghiệp. Tỷ lệ HTX hoạt động tốt và khá đạt 66%. Mức độ cơ giới hóa, đặc biệt trong khâu thu hoạch đã và đang được cải thiện đáng kể ở nhiều HTX trong tỉnh, nhất là trong sản xuất cây ăn quả có múi như tại Cao Phong, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy…; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, tưới phun, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh góp phần giảm công lao động trong sản xuất. Nhiều HTX được phép sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho sản phẩm cam quả; nhãn hiệu tập thể Mía tím Hòa Bình, Hạt dổi Lạc Sơn, quả lặc lày và rau hữu cơ của huyện Lương Sơn, Bưởi đỏ Tân Lạc, Cam Lạc Thủy, Nhãn Sơn Thủy - Kim Bôi, Su su Tân Lạc…, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa đặc thù của địa phương, thúc đẩy khâu tiêu thụ sản phẩm. Đã có 46 sản phẩm của 39 HTX đạt OCOP cấp tỉnh với 9 sản phẩm đạt 4 sao và 37 sản phẩm đạt 3 sao, được đăng nhập và quảng bá trên hệ thống hb.check.net.vn. Nhiều HTX triển khai và dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm như: cam Cao Phong, cam Mường Động, Bưởi đỏ Tân Lạc, chuỗi cá Sông Đà, chuỗi thịt lợn, chuỗi rau an toàn… Có được kết quả này một phần nhờ vào các hoạt động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật nói chung và công nghệ số nói riêng.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh ta xác định phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân,doanh nghiệp và HTX về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Khuyến khích, phát triển doanh nghiệp, HTX công nghệ số, bao gồm cả doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, các ngành, lĩnh vực kinh tế- xã hội tạo ra để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ. Từng bước đưa chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, HTX. Triển khai các chính sách hỗ trợ, cơ chế ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, các ngành nghề truyền thống chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng số. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người quản lý, người lao động và cung cấp khóa học đại trà trực tuyến cho tất cả người dân.

Tuy nhiên hiện nay, quá trình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX diễn ra còn chậm, quy mô đầu tư nhỏ, trình độ công nghệ chưa cao, hàm lượng khoa học thấp, khả năng tiếp nhận khoa học công nghệ yếu. Qua đánh giá sơ bộ, hiện có trên 40% số HTX trong tỉnh chưa sẵn sàng sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng, đổi mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do không đủ điều kiện về tài chính, đất đai, nhà xưởng và năng lực vận hành. Có trên 45% HTX sử dụng máy tính và ứng dụng các phần mềm vào hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu là phần mềm kế toán, gửi nhận thư điện tử và phần mềm chạy máy CNC cho các sản phẩm đồ gỗ, mây tre), nhưng chỉ 40% trong số này có máy tính kết nối internet, tập trung ở một bộ phận HTX trẻ, mới thành lập. Số HTX có website quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại chỉ khoảng 3%. Nhìn chung, kỹ năng về thương mại điện tử, tìm kiếm, đánh giá và quản lý thông tin thị trường của HTX chỉ ở mức thấp. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trên là do: Nguồn lực tài chính đầu tư vào đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật của các HTX còn thấp, trên 72% số HTX có quy mô vốn siêu nhỏ dưới 1 tỷ đồng nên khó tiếp cận, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, năng lực thay đổi thích ứng với xu thế của cán bộ quản lý các HTX còn thấp (25,3% cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học, hầu hết ở trình độ sơ cấp và trung cấp), năng lực khai thác thông tin, mức độ sẵn sàng ứng dụng và tiếp nhận đổi mới khoa học, kỹ thuật rất hạn chế. Đa phần các HTX thực hiện sản xuất kinh doanh cái mình có, đã quen làm mà chưa chủ động thay đổi, thích ứng với nhu cầu thị trường, tập trung tại các HTX đã thành lập lâu năm, cán bộ quản lý cao tuổi ngại thay đổi. Lực lượng lao động tại các HTX chủ yếu làm việc theo phương thức truyền thống, không chỉ thiếu kỹ năng cơ bản trong quá trình làm việc mà còn thiếu kỹ năng phục vụ quá trình chuyển đổi số như tiếp cận thị trường, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh …

Có thể thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh dịch COVID 19 hiện nay, các tổ chức kinh tế tập thể muốn tồn tại phát triển không thể không chuyển đổi số. Tuy nhiên chuyển đổi số cần phù hợp với từng HTX về cơ sở hạ tầng, trình độ nhân lực…Do đó chuyển đổi số có thể đơn giản là số hoá, website, thương mại điện tử hoặc đơn thuần là chuyển từ lao động tay chân sang tự động hoá…Một số giải pháp để chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới đó là: Thay đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ. Đào tạo, kiện toàn nội bộ. HTX cần chủ động tự đổi mới, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ quản trị HTX, đặc biệt là người đứng đầu HTX…Kết nối HTX với nền tảng chuyển đổi số. Hỗ trợ, khuyến khích HTX chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động tham quan học tập mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong khu vực kinh tế tập thể. Lồng nghép các nội dung đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý HTX, trong đó cập nhật, phổ biến những xu thế ứng dụng công nghệ số mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

(CTTĐT)

IMG 0315Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Công ty Cổ phần FPT. Dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự tại điểm cầu trụ sở Tổng Công ty Cổ phần FPT có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT; các lãnh đạo Tập đoàn và Công ty thành viên của FPT.

Video hoạt động

Hệ thống quản lý chất lượng ISO

ISO

2

QUY HOACH.png
DAUTHAU.png
du an dau tu.png
z2968527144711 d848110be1d8764d9f668eeee98dcb61

25dichvutjietyeu

z2615644676645 cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7

banner

 cpso
 lichcongtac

congbaohb

753561
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
401
694
1961
621333
5433
17976
753561

Your IP: 44.192.52.167
2022-12-07 20:08
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Tel: 0218. 6251999 - Fax: 0218. 3898678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction