Công nghệ thông tin

Thời gian qua, các cơ quan Đảng thường xuyên triển khai nhiều nội dung vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều phần mềm tác nghiệp được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thông suốt, đồng bộ. Qua đó đã từng bước hiện đại hóa phong các làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đến nay, Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Tỉnh ủy được trang bị tương đối hoàn thiện. Hệ thống mạng thông tin diện rộng kết nối giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các Huyện ủy, Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc được xây dựng và hoạt động đồng bộ, thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến nay, Hệ thống mạng đã kết nối trên 220 cơ quan, đơn vị; tổng số máy tính và các thiết bị kèm gồm: 37 máy chủ, 509 máy trạm, 113 máy xách tay. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được tuân thủ theo quy chế quản lý, sử dụng. Trong đó, không kết nối mạng máy tính nội bộ với mạng Internet, triển khai các giải pháp tường lửa, phần mềm phòng chống virus.

Công tác trao đổi tài liệu, văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lottus Notes. Đã có trên 85% số lương văn bản (trừ văn bản mật) đi, đến được trao đổi, xử lý trên phần mềm qua mạng. Từ tháng 7/2018, phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT- Ioffice tiếp tục được triển khai, nhằm trao đổi văn bản điện tử giữa cơ quan Đảng với các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan quản lý Nhà nước trên môi trường Internet. Chữ ký số chuyên dùng được vào đưa vào sử dụng. Hiện toàn tỉnh đã cấp 44 chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban đảng tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể, Báo Hòa Bình. Có 173 chứng thư số cho cá nhân được cung cấp, gồm: Bí thư, phó Bí thư Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Thường trực Huyện, Thành ủy, Chánh Văn phòng các Huyện ủy, Thành ủy và lãnh đạo các Đảng ủy, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các đơn vị đã được xây dựng trang thông tin điện tử, trang bị máy tính cho cán bộ, nhân viên. Tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử cao, có nhiều ứng dụng phần mềm nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng của các tổ chức.

Từ quý I/2017, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được sử dụng, kết nối điểm cầu Tỉnh ủy và 12 điểm cầu là: Đảng ủy Công an, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự và các Huyện ủy, Thành ủy. Hệ thống vận hành đảm bảo thông suốt cả 3 cấp, từ Trung ương tới cấp huyện. Các địa phương đang tiếp tục kéo điểm cầu trực tuyến đến cấp xã. Việc triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã góp phần tiết kiệm thời gian và kinh phí tổ chức hội nghị.

Cùng với đó, trong quý III/2021, Hệ thống phòng họp không giấy tờ đã được Tỉnh ủy đã được triển khai, để tổ chức các cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp do Tỉnh ủy tổ chức. Qua quá trình triển khai cho thấy Hệ thống phục vụ tốt công tác triển khai cuộc họp nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn tài liệu, vừa giúp thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Báo Hòa Bình hiện đang sử dụng hệ thống phần mềm Tòa soạn điện tử trong công tác sản xuất tin, bài đối với báo in, báo điện tử và ứng dụng các phần mềm biên tập tin tức theo hướng tự động hóa và kiểm soát chất lượng nội dung chặt chẽ. Các phóng viên sử dụng các phương tiện tác nghiệp trên thiết bị di động thông để xử lý tin từ xa. Do đó tin tức của báo điện tử được cập nhập thường xuyên, thông tin chính xác và kịp thời truyền đạt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Chính quyền tỉnh đến với các tầng lớp Nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Một số đơn vị chậm triển khi ứng dụng các phần mềm đã được chuyển giao; còn tỷ lệ thấp các văn vản chưa gửi qua môi trường mạng; nhiều đơn vị chưa chủ động bố trí kinh phí để bảo trì, nâng cấp, vận hành hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng, thời gian tới, Tỉnh ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc cần tập trung xây dựng và nhận chuyển giao hệ thống thông tin chuyên ngành. Cụ thể, là tiếp nhận, đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ dùng chung và các ứng dụng nội bộ. Tuyên truyền về vai trò của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Đẩy mạnh công tác số hóa, trao đổi văn bản điện tử trên mạng máy tính. Xây dựng các kho dữ liệu khai thác sử dụng chung; trao đổi, khai thác dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia./.

(CTTĐT)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị trang TTĐT