Công nghệ thông tin

mô hình tưới cây dược liệu của HTX bic farm xã Yên Hòa đà bắc

Ứng dụng công nghệ trong trồng trọt góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm (Mô hình tưới cây dược liệu của HTX Big farm xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc)

Mục tiêu đặt ra: 100% văn bản của đơn vị là văn bản điện tử và được trao đổi qua mạng; truy cập được trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) để rút ngắn thời gian gửi, nhận, xử lý các báo cáo thường xuyên, định kỳ: Số hóa công tác báo cáo từ các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện và Phòng Kinh tế thành phố; Sử dụng chữ ký số cho từng đầu mối, cá nhân có liên quan.

Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý hành chính (sử dụng phần mềm Nhóm (Zalo) để trực tiếp chỉ đạo, điều hành trong công việc...); Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý cán bộ, tài chính – kế toán (sử dụng hệ thống quản lý hồ sơ và đánh giá CB,CC,VC của tỉnh, phần mềm kế toán Das).

Phấn đấu phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và bền vững, đặc biệt chú trọng nông nghiệp thông minh; Xây dựng hệ thống dữ liệu về Trồng trọt và BVTV qua đó thúc đẩy việc cung cấp thông tin để người dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Trong đó sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Triển khai ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với lĩnh vực Trồng trọt và BVTV, các sản phẩm OCOP liên quan đến lĩnh vực Trồng trọt và BVTV, sản phẩm nông nghiệp đặc sản, những sản phẩm đã ứng dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mã vùng trồng của tỉnh.

Số hóa các sản phẩm từ khâu sản xuất đến chứng nhận các sản phẩm OCOP liên quan đến lĩnh vực Trồng trọt. Đối với cây ăn quả ứng dụng chuyển đổi số thông qua quản lý mã vùng trồng.

Để thực hiện tốt việc số hóa trong lĩnh vực trồng trọt, cần tập trung phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet tốc độ cao; Chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối.

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số để các cán bộ này tiếp tục đào tạo lại cho cán bộ liên quan trong đơn vị. Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động (nông dân) trên địa bàn tỉnh về các kỹ năng sử dụng phần mềm, nhập cơ sở dữ liệu, cách ghi chép sổ nhật ký điện tử, cách tính toán hiệu quả kinh tế...

CTTĐT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị trang TTĐT