Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 123
Ký hiệu văn bản QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/1/2020
Người ký Thứ trưởng Bộ TTTT
Trích yếu Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Báo chí xuất bản
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019Các văn bản khác

V/v ban hành Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực...(01/10/2019)