Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản CKS
Ngày ban hành 25/10/2019
Người ký
Trích yếu Biểu mẫu hỗ trợ sử dụng chữ ký số, cấp mới, khôi phục mật khẩu...
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản Phần mềm dùng chung toàn tỉnh
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực