Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 1528
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2012
Người ký
Trích yếu Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Báo chí xuất bản
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực