Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 628
Ký hiệu văn bản STTTT-CNTT
Ngày ban hành 2/7/2019
Người ký
Trích yếu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2020
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực