Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 1364
Ký hiệu văn bản BC-SNV
Ngày ban hành 6/6/2019
Người ký
Trích yếu Đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Công văn
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực