Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 648
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/3/2019
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính...(17/01/2019)

ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực...(30/01/2019)

Kế hoạch tập huấn triển khai thực hiện dịch vụ...(08/03/2019)

Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Hồ Sơ đề...(11/03/2019)

Thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm phòng, chống...(15/03/2019)