Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 01/2019
Ký hiệu văn bản TT-BNV
Ngày ban hành 24/1/2019
Người ký
Trích yếu Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Thông tư
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở...(01/03/2010)

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi phát...(22/09/2010)

Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ...(24/01/2019)