Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 02/2019
Ký hiệu văn bản TT-BNV
Ngày ban hành 24/1/2019
Người ký
Trích yếu Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Thông tư
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở...(01/03/2010)

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi phát...(22/09/2010)