Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 367
Ký hiệu văn bản QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/3/2019
Người ký
Trích yếu Ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Văn bản chỉ đạo điều hành
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

QĐ v/v khen thưởng thành tích thi đua năm 2018...(03/01/2019)

Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây...(01/03/2019)