Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 02/2019
Ký hiệu văn bản TT-BTTTT
Ngày ban hành 8/3/2019
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Thông tư
Lĩnh vực văn bản Báo chí xuất bản
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực