Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 1841
Ký hiệu văn bản QĐ-UBND
Ngày ban hành 2/8/2018
Người ký
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
Cơ quan UBND tỉnh
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Bưu chính viễn thông
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình