Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 2331
Ký hiệu văn bản QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/12/2017
Người ký
Trích yếu Quyết định Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật trong họạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

 

 Các văn bản khác

Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt...(30/12/2008)

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về...(31/12/2008)

Quyết định công bố định mức tạm thời về chi phí...(01/07/2011)

V/v ban hành chương trình khung và mẫu giấy chứng...(27/07/2015)