Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 09
Ký hiệu văn bản /2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 9/2/2017
Người ký
Trích yếu Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan Chính phủ
Thể Loại Nghị định
Lĩnh vực văn bản Báo chí xuất bản
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

 Nghị định quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.Các văn bản khác

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...(14/11/2013)

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình...(08/02/2017)