Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 17
Ký hiệu văn bản 2016/TTLT-BGĐT-BTTTT
Ngày ban hành 21/6/2016
Người ký
Trích yếu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan Khác (Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN..)
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Báo chí xuất bản
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 

 Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư Quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.Các văn bản khác

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Tăng cường...(25/10/2012)

Quy định phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản,...(16/01/2014)