Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 993
Ký hiệu văn bản QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 1/7/2011
Người ký
Trích yếu Quyết định công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt...(30/12/2008)

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về...(31/12/2008)