Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 59/2008
Ký hiệu văn bản QÐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2008
Người ký
Trích yếu Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt...(30/12/2008)