Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 58/2008
Ký hiệu văn bản QÐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/12/2008
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Quyết định
Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực