Liên kết Website
Văn bản pháp quy
Số văn bản 03/2015
Ký hiệu văn bản TT-BTTTT
Ngày ban hành 6/3/2015
Người ký
Trích yếu Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông
Thể Loại Thông tư
Lĩnh vực văn bản Báo chí xuất bản
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực

 Các văn bản khác

Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ...(06/10/2010)

THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp ...(01/03/2011)