Chống dịch như chống giặc – Toàn dân quyết tâm ngăn chặn kịp thời dịch bệnh COVID-19 – Khi nghi ngờ bị mắc COVID-19, hãy gọi ngay tới đường dây nóng 0967.321.515 – 02183.857.005
Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở, Kết luận số 82-KL/TU, ngày 11/8/2017, Kết luận số 332-KL/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và “mục tiêu kép” của Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 09/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 105-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
chuabo.jpg
Trong giai đoạn 2021-2025 tiếp tục duy trì ổn định tổng đàn trâu, phát triển đàn bò, lợn, dê, gia cầm

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU, Kết luận số 82-KL/TU và Kết luận số 332-KL/TU đồng bộ với Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các cơ quan liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Thông báo số 29-TB/TU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với các chức danh từ phó trưởng phòng đến phó ngành ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát sửa đổi, kiến nghị loại bỏ các các thủ tục hành chính không còn phù hợp nhằm rút ngắn các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phát huy hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, bộ phận nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thiết lập, quản lý và công khai số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tiếp nhận, xử lý phán ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư về tình trạng  cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Kết luận số 82-KL/TU và Kết luận số 332-KL/TU. Thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc thực thi trách nhiệm công vụ, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư của cán bộ, công chức gắn với phòng, chống tiêu cực, xóa bỏ nạn “tham nhũng vặt”. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ, công chức trì trệ, gây gó khăn, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm để cảnh báo, răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen, thưởng; quy chế đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Kết luận số 82-KL/TU và Kết luận số 332-KL/TU hằng năm; đưa nội dung chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính là những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng khối thi đua và cán bộ, công chức, viên chức.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan thông tin truyền thông và người dân trong việc giám sát, phát hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Chỉ thị số 29-CT/TU, Kết luận số 82-KL/TU và Kết luận số 332-KL/TU. Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện giám sát; giữa hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước.

Nguồn Hoabinh.gov.vn

Video hoạt động

QUY HOACH.png
DAUTHAU.png
du an dau tu.png

z2615644676645 cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7

banner

 
 lichcongtac

congbaohb

133232
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
451
709
1160
1274
8574
0
133232

Your IP: 3.235.174.99
2021-07-26 12:21
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Tel: 0218. 6251999 - Fax: 0218. 3898678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction