Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

25/12/2016 17:00

Ngày 01/06/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.


Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nội dung chi tiết của Nghị định tải về tại đây !

Minh Thanh - CNTT