Bưu chính - Viễn thông

Góp ý Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi tuyến.

03/01/2019 17:00

Thực hiện Công văn số 4377/BTTTT-KHTC ngày 27/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Sở Thông tin và Truyền thông xin ý kiến các cơ quan, đơn vị góp ý vào dự thảo trên (tải về theo file đính kèm bên dưới).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi góp ý bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Số 495, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Trân trong./.

Phòng BC-VT