Dự án, đầu tư

Giải ngân trên 415 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản

(10/05/2011 17:00)

Đến giữa tháng 6/2010, tiến độ giải ngân vốn vay xây dựng cơ bản của tỉnh ta đạt khoảng 415,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 42% kế hoạch năm.