Tin hoạt động sở

Sở Thông tin và Truyền thông: Kết quả thực hiện công tác phát triển du lịch

05/08/2019 17:00

 6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 24/KH-BCĐDL ngày 29/01/2019 của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Triển khai chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan Báo chí truyền thông; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hoá và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. 


Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch tỉnh

 Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh các danh lam thắng cảnh, các khu nghỉ dưỡng, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trong tỉnh, đặc sản, sản vật, sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa điểm. Tích cực đăng tải và thường xuyên cập nhật các bài viết quảng bá về du lịch tỉnh, bổ sung thông tin trong cẩm nang du lịch đặc biệt là có thông tin cụ thể về thông tin vị trí địa lý, giao thông (chỉ dẫn địa lý), con người của khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ, các điểm vui chơi giải trí, mua sắm ăn uống, thông tin nổi bật của từng địa điểm…; biểu dương những gương người tốt, việc tốt; những cách thức kinh doanh mới, hiệu quả trong ngành du lịch. Tuyên truyền về thành tựu du lịch đã đạt được, các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, nhấn mạnh các dự án phát triển du lịch dịch vụ tại khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin du lịch, mở rộng liên kết tuyên truyền quảng bá du lịch của tỉnh qua kênh thông tin của các tỉnh, thành phố trên cả nước, phối hợp cập nhật thông tin trên website, qua các Cuộc thi và trưng bày, triển lãm ảnh, cuộc thi thuyết minh giới thiệu về di tích, danh lam thắng cảnh, điểm, khu du lịch tỉnh. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin du lịch và kết nối thông tin phục vụ phát triển hoạt động du lịch.

Hoàn thiện các thủ tục triển khai truyền thông qua tem, phong bì trên hệ thống bưu điện để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin và hỗ trợ các điểm truy cập mạng cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trước mắt ưu tiên cho Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu; VNPT Hòa Bình đã đầu tư hạ tầng viễn thông và khai trương dịch vụ viễn thông thông tin di động, internet băng rộng cố định và băng rộng di động tại khu du lịch  du lịch cộng đồng Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc.

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thế ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án: “Xây dựng Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình”, hiện nay đang triển khai các thủ tục triển khai dự án theo quy định.

6 tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò của du lịch. Tích cực tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của sở quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý du lịch. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức Tuần Văn hóa, du lịch tỉnh năm 2019. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông mở rộng dịch vụ và tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, internet tại các khu vực trọng động của tỉnh. Tiếp tục triển khai các thủ tục dự án “Xây dựng Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình” đảm bảo kế hoạch. Thực hiện truyền thông qua tem, phong bì trên hệ thống bưu điện để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Hòa Bình./.

 

Lê Huệ (CTTTĐT)