Tin tổng hợp

Khối thi đua cơ quan QLNN và sự nghiệp về VHXH sơ kết công tác Thi đua – Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019

22/07/2019 17:00
Ngày 12/7, Khối thi đua cơ quan QLNN và sự nghiệp về VH-XH đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

 Trong 6 tháng đầu năm, 7 cơ quan trong khối đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN của tỉnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực VH-XH. Một số kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực như: Ngành LĐ,TB&XH tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền lương, giải quyết việc làm, tuyển sinh đào tạo trên 5.650 người; Tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán cho hơn 24.260 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 4,9 tỷ đồng; Công tác Phát thanh - Truyền hình được đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, VHXH, ANTT trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Công tác y tế, BHXH có bước phát triển và cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân với trên 520 nghìn lượt người được KCB. Công tác Thông tin và Truyền thông bảo đảm đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, nội dung tuyên truyền được tập trung vào các chủ đề trọng tâm, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính thời sự, thiết thực, nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội...

Nguyễn Thị Hảo (Sở Thông tin và Ttruyền thông)