Tin tổng hợp

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 (ICT INDEX 2019)

27/06/2019 17:00

Thực hiện Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019.


ICT INDEX 2019

 Để có cơ sở đánh giá về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT của tỉnh Hòa Bình năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT của đơn vị mình theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm tải về tại địa chỉ: http://sothongtin.hoabinh.gov.vn, mục ICT INDEX 2019).

Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, số 495 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp (đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongcntt.tttt@hoabinh.gov.vn). Thông tin liên quan liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Điện thoại: 02183.603.299.

Phòng CNTT