Tin hoạt động sở

Triển khai sử dụng chữ ký số, chứng thực ký số trong các cơ quan nhà nước

27/06/2019 17:00
Trong 3 ngày (từ 25/6/2019 – 27/6/2019), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng hướng dẫn cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị cài đặt, quản lý và sử dụng chữ ký số trên phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Hòa Bình.

Toàn cảnh lớp tập huấn sử dụng chữ ký số, chứng thực ký số

        Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; từng bước thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước. Qua đó, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng; Từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số vào các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, phục vụ cải cách hành chính, hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư số và các ứng dụng cho Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên văn thư  của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với tổng số 150 học viên

       Các học viên tham dự lớp đào tạo được giới thiệu về các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng dụng và sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; Tình hình mất an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay; Nhiệm vụ của ngành Cơ yếu trong việc bảo đảm bảo mật thông tin, an toàn thông tin; Tổng quan về hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ, các ứng dụng của chữ ký số trong giao dịch điện tử; Hướng dẫn cài đặt, cấu hình phần mềm ký số; Hướng dẫn ký số trên văn bản điện tử; Thực hành ký số, chứng thực chữ ký số vào văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;…

Tính tới thời điểm hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp mới 873 chứng thư số cá nhân và 279 chứng thư số cho tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.

 Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên quy mô lớn (triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn) và triển khai ứng dụng chữ ký số vào các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.

 


Ngọc Lan


 

Danh sách bài viết cũ