Tin hoạt động sở

Hội thảo xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình năm 2019

02/06/2019 17:00
Ngày 31/5, tại Trung tâm thương mại AP Plaza, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử phối hợp với Công ty Sunmedia tổ chức Hội thảo xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình năm 2019. Dự hội thảo, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Sở Thông tin và Truyền thông 10 tỉnh phía bắc; phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

 Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Hòa Bình đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ban, ngành đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử, hoàn thiện hàng lang pháp lý, thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống phần mềm văn phòng điện tử, Cổng dịch vụ công nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của đội ngũ công chức trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều nội dung triển khai chính quyền điện tử chưa được như mong đợi, kết quả chưa cao, xếp hạng về ICT index còn thấp, việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin làm nền tảng phục vụ phát triển chính quyền điện tử còn chậm, bảo mật, an toàn, an ninh thông tin còn thấp, chưa kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Để từng bước hiện thực hóa, quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đã và đang đặt ra mục tiêu hướng tới xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trong một tương lai gần.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nội dung: Về tường lửa thế hệ mới; trung tâm vận hành an toàn thông tin thông minh; Blockchain trong Chính phủ điện tử và màn hình chuyên dụng cho Chính phủ và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có vai trò to lớn đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì vậy, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hòa Bình đạt hiệu quả, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp cần quyết tâm và quán triệt nhiệm vụ rõ ràng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông phải đi trước, thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; gắn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước với cải cách hành chính, trong đó nhấn mạnh các nội dung cụ thể như: Cải tiến quy trình làm việc, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm cá nhân, xây dựng tiêu chí đánh giá kiểm tra. Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin, tập trung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ quan trọng và cần có cơ chế hợp lý thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo mô hình hợp tác công – tư./.


Toàn cảnh hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Hải


Danh sách bài viết mới