Tin tổng hợp

Ngành Thông tin và Truyền thông trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

23/05/2019 17:00

Năm 2018, từ nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin và truyền thông đã tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền cho xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.


Cán bộ xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn) vận hành thiết bị Đài truyền thanh ở cơ sở

 Trong công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung tuyên truyền trên Chuyên trang thông tin điện tử xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình và trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Cụ thể, duy trì chuyên trang và đăng tải, cập nhập trên 350 tin, bài, văn bản chỉ đạo trên Trang tin điện tử Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình; biên soạn và xây dựng 09 chương trình phát thanh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, với thời lượng khoảng 10 phút/ chương trình. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh (Đài TT-TH cấp huyện, Đài Truyền thanh xã, cụm loa truyền thanh) thực hiện phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền về xây dựng nông thôn, với tổng số 1.674 lần phát mới và phát lại; tổng thời lượng phát sóng khoảng 16.740 phút.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020Tuyên tuyền về việc thực hiện hiệu quả của các phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào “Nhà sạch vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã trong tỉnhcác cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các địa phương liên quan đến nhóm các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đặc biệt là các chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; các địa phương, đơn vị phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân, huy động tốt các nguồn lực, các nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình; các địa phương có phương pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thực hiện vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nhất là những địa phương đạt chuẩn, phương pháp, cách làm nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; những mô hình sản xuất tiêu biểu áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến được công nhận; những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phản ánh sự quan tâm và hoạt động của cấp ủy; chính quyền trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cũng như những khó khăn, những bất cập còn tồn tại, những biểu hiện thiếu tích cực trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ và người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên; từ đó phát huy vai trò chủ thể của người dân (được biết, được bàn, được làm, được giám sát, được thụ hưởng) để tham gia hưởng ứng, thực hiện chương trình; tạo sự đồng thuận, phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề raKịp thời khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc; phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay ra phạm vi toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông còn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thực hiện tiêu chí 08 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, đã mở được 06 lớp đào tạo với 233 học viên, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng khai thác vận hành trạm phát thanh và các trang thiết bị tác nghiệp; cách sửa chữa thiết bị thông thường; Một số nội dung pháp luật liên quan đến cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; cách thức tuyên truyền; phương pháp phát hiện đề tài và khai thác tài liệu;ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh; kỹ năng thực hiện các chương trình truyền thanh cơ sở.

Ngoài ra, trong năm 2018 đã mua sắm, lắp đặt thiết bị  Đài truyền thanh cho 04 xã Thanh Lương (huyện Lương Sơn); Hương Nhượng (huyện Lạc Sơn); Lạc Thịnh (huyện Yên Thủy) và Tử Nê (huyện Tân Lạc), với tổng kinh phí là 1,2 tỷ đồng. Quý I/2019, tiếp tục mua sắm, lắp đặt thiết bị Đài truyền thanh cho 09 xã Lâm Sơn, Cư Yên, Hòa Sơn, Cao Thắng, Thành Lập, Liên Sơn (huyện Lương Sơn); Yên Nghiệp, Nhân Nghĩa (huyện Lạc Sơn); Dân Hạ (huyện Kỳ Sơn) với tổng số nguồn kinh phí 2,79 tỷ đồng./.


 

 

 

Thùy An