Tin hoạt động sở

Giám sát việc thực hiện chương trình thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17/04/2019 17:00

Ngày 12/4, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chương trình thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: Tài chính, KH&ĐT, LĐ TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở TT&TT thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT, Phòng VH-TT, Đài TH-TT các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN. Tập trung tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước; các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được các cấp ủy chính quyền địa phương ban hành về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. Hỗ trợ thông tin kịp thời để người dân vùng dân tộc thiểu số nâng cao năng lực tự giám sát, phát hiện và kịp thời khống chế các dịch bệnh…Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài PT-TH xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, hướng dẫn phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng nghiệp dạy nghề, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Từ năm 2016 đến nay, Sở TT&TT đã phối hợp với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo; lồng ghép chương trình MTQG xây dựng NTM và Giảm nghèo bền vững để tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; hỗ trợ đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 150 lượt cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện tiêu chí số 8 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM và Giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ sản xuất, biên tập 24 chương trình phát thanh cho đài truyền thanh cơ sở; phối hợp với Đài TH-TH huyện Mai Châu biên soạn, xây dựng chương trình tuyên truyền bằng tiếng H’mông…Trang bị 02 bộ phương tiện (thiết bị âm thanh, ánh sáng) cấp huyện và 10 bộ phương tiện cấp xã. Ngoài ra, Sở còn tham mưu xây dựng, tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tổ chức Hội thi thông tin tỉnh Hòa Bình lần thứ I…

Hiện nay, mạng truyền dẫn đã được quang hóa đến 100% huyện, thành phố. Hạ tầng băng thông di động và cố định phục vụ 100% cơ quan chính quyền cấp xã. Truyền dẫn băng rộng phủ sóng đến 100% trung tâm xã; phủ sóng di dộng đến 90% khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát các đại biểu đã đánh giá làm rõ hơn những kết quả trong thực hiện chương trình thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như việc tuyên truyền về các nội dung: nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết..; việc cấp phát báo, tạp chí đến vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, do đặc điểm vùng núi, đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống trên địa bàn rộng, các hộ dân sống rải rác nên việc đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông tại các xã vùng sâu, vùng xa rất tốn kém, các doanh nghiệp viễn thông ngại đầu tư, chậm đầu tư hạ tầng; hệ thống thông tin truyền thanh công cộng, các trang thiết bị cấp huyện, xã còn thiếu, không đồng bộ; khó khăn trong việc chi trả nhuận bút, thù lao cho cán bộ phụ trách thông tin ở cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị của đại biểu tại buổi làm việc và sau khi khảo sát thực tế. Thời gian tới, đề nghị Sở TT&TT chủ động tham mưu và triển khai thực hiện thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện. Cần đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền hôn nhân cận huyết đến đồng bào vùng sâu vùng xa…                                                                     

 

 


Thùy An (CTTĐT)

Danh sách bài viết mới